TÜBİTAK Ufuk2020’de Araştırmacı Olmak Doçentlik Şartları

Ufuk2020’de Araştırmacı Olmak Doçentlik Şartları Arasında

Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından yürütülen dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon Programı Ufuk2020 projelerinde faaliyet göstermek, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından doçentlik başvuru şartları arasına eklendi.

ÜAK’ın internet sayfasında yayımlanan “Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları”nda (http://www.uak.gov.tr/?q=node/63 ) ayrıntılı olarak görüldüğü üzere Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına katılım sağlamak, Güzel Sanatlar hariç, tüm doçentlik başvuru alanlarında oldukça yüksek bir puan karşılığına sahip.

Böylece, Aralık 2016 döneminden itibaren yapılan doçentlik başvurularında geçerli olmak üzere Avrupa Birliği Çerçeve Programı dâhilindeki bir araştırma ve inovasyon projesinde “koordinatör/baş araştırmacı olmak” 15; “ortak araştırmacı olmak” ise 10 puan karşılıkla şartlar arasına eklendi. Bahsekonu puanlar, “devam eden ya da başarıyla tamamlanmış” AB projeleri için geçerli.

AB Çerçeve Programlarının hâlen devam etmekte olan 8.’si Ufuk2020 (Horizon 2020) adıyla anılmakta. 2014-2020 yılları arasında geçerli olan Ufuk2020 Programı, 80 milyar Avro bütçeye sahip.

Avrupa ülkeleri, araştırma ve inovasyonda dünyaya açılma hedefiyle 1984 yılından bu yana Çerçeve Programlar yürütüyor. Ülkemiz, TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünde 2002 yılından itibaren 6. Çerçeve Programı (2002-2006) ile bu sürece dâhil oldu. Katılımcı ülkelerin bütçe destekleriyle oluşturulan çok yıllı programların yedincisi 2007-2013 yılları arasında yürütülmüştü. Türkiye, 8.  Dönem Çerçeve Programı Ufuk2020’de önceki iki Çerçeve Progamda olduğu gibi belirli bir katkı payı ödeyerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle eşit hak ve statüde katılım gösteriyor.

Daha önceki Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Ülkemiz bilim ve teknoloji çevrelerinde elde edilen deneyimi Ufuk2020’de rekabet avantajına dönüştürmek ve yeni başarılara imza atmak adına TÜBİTAK’ın geçtiğimiz yıllarda tüm kurum, kuruluş ve paydaşlarla yürüttüğü işbirliği görüşmelerinde, Ufuk2020’de faaliyet göstermenin doçentlik şartları arasına alınması da taraflarca değerlendirilmiş ve üzerinde uzlaşma sağlanmıştı.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


©2016-2022 GOLD Firma Rehberi | İskenderun Firma Rehberi| İskenderun Web Tasarım